Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

322/2020. (11. 24.) a Képviselő-testület 2021. évi Munkatervéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

322/2020. (XI.24.) határozata

a Képviselő-testület 2021. évi Munkatervéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester


/ckeditor/kcfinder/upload/files/05_ET_20201124_KT_munkaterv_2021.pdf