Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

321/2020. (11. 24.) az iskolatej program folytatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

321/2020. (XI.24.) határozata

az iskolatej program folytatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy amennyiben az iskolatej-program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül, 2021. évben az általa fenntartott Brunszvik Teréz Óvodában önkormányzat heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást.

2.) Az önkormányzat az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának fedezetét 2021. évi költségvetésben biztosítja.

3.) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szolgáltatóval a vonatkozó szerződés módosítását a határozatnak megfelelően készítse elő, illetőleg a támogatási kérelmet nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető

A határozat végrehajtásának ideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester