Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

318/2020. (11. 24.) a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

318/2020. (XI.24.) határozata

a mezőőri járulék felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy - felülvizsgálva Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 31/2015. (XII.1.) önkormányzati rendeletében meghatározott mezőőri járulék mértékét – a mezőőri járulék mértékét 2021. évre vonatkozóan nem módosítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának ideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester