Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

313/2020. (11. 18.) a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

313/2020. (XI. 18.) határozata

a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlésén szavazatok leadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata, mint a Fejérvíz Zrt. által kibocsátott részvények 0,015 %-ának tulajdonosa képviseletében a Fejérvíz Zrt. rendkívüli közgyűlése napirendi pontjai tekintetében

  1. a társaság által vagyonkezelt viziközművek vagyonértékeléséből származó, díjban nem fedezett értékcsökkenés elszámolása tekintetében a számvitelről szóló 200. évi C. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a számviteli törvényelőírásaitól való eltérésről szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  2. a FEJÉRVÍZ Zrt. mellékelt 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  3. a Kovács Sándor munkavállalónak a FEJÉRVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottságába munkavállalói küldötti tagként 2020. december 1. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időre történő megválasztásáról és az Alapszabály 14.4. pontjának ennek megfelelő módosításáról szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  4. a FEJÉRVÍZ Zrt. Alapszabálya 4.1., 13.2., 14.2., 14.11., 16.2. 19.1., 19.2.2., 19.3., és XXI. pontja módosításáról és új XII/A. fejezettel történő kiegészítéséről szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  5. a FEJÉRVÍZ Zrt. Alapszabályának a Felügyelő Bizottság által javasolt új, a pótbefizetés lehetőségét üzleti évenként kettőmilliárd forint összeghatárig megteremtő 17.10. ponttal történő kiegészítéséről, illetve ehhez kapcsolódóan a 12.2., és a 12.16. pontok és a XVII. fejezet címe módosításáról szóló közgyűlési határozattervezetre „nem”;
  6. a FEJÉRVÍZ Zrt. Alapszabályának a Felügyelő Bizottság által javasolt új, a pótbefizetés lehetőségét üzleti évenként az üzleti tervben elfogadott veszteség mértékéig megteremtő 17.10. ponttal történő kiegészítéséről, illetve ehhez kapcsolódóan a 12.2., és a 12.16. pontok és a XVII. fejezet címe módosításáról szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  7. a FEJÉRVÍZ Zrt. Felügyelő Bizottsága által elfogadott ügyrendjének jóváhagyásáról szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  8. a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által alkotott ügyrendjének elfogadásáról szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”;
  9. a FEJÉRVÍZ Zrt. Igazgatósága által a 22/2020. (V. 28.) Közgyűlési határozatnak megfelelően a társaság gazdasági stabilitása érdekében elkészített intézkedési terv megismerése tényének rögzítéséről szóló közgyűlési határozattervezetre „igen”

szavazatot adok le.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. november 19.

 

 

Martonvásár, 2020. november 18.

 

           

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester