Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

319/2020. (11. 24.) egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

319/2020. (XI.24.) határozata

egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként felülvizsgálva

      a)         a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újraváltási díjak, a temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét,

      b)         a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét,

      c)         a Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű- és egyéb építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 16/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelete szerinti, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakat,

      d)         a közterület filmforgatási célú használatáról szóló 9/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete szerinti díjait,

      e)         az üzletek éjszakai nyitvatartásáról, a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet szerinti, az üzletek 22 óra és 06 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat,

      f)          az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott hozzájárulás mértékét,

      g)         a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás díját,

      h)         az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát,

      i)          az önkormányzati fenntartású Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár keretében működő

                   ja)              Óvodamúzeum látogatási díjait,

                   jb)              a Könyvtár könyvtári díjait,

      j)          az önkormányzat által kiadott „Forum Martini” lap hirdetési díjait,

      k)         az önkormányzat által működtetett

                   ka)             önkormányzati honlap hirdetési díjait,

                   kb)             Forum Martini online honlap hirdetési díjait,

      l)          a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékének megállapításáról szóló 18/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerinti, a házasságkötésért, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséért fizetendő díjakat,

      m)        Martonvásár város jelképeiről, használatuk rendjéről, valamint a város nevének használatáról, továbbá a város középületeinek és közterületeinek fellobogózásáról szóló 3/2015. (IV. 01.)  önkormányzati rendelete szerinti, a címer, a zászló, valamint a városnév használatáért fizetendő díjakat,

úgy határozok, hogy jelenleg ezen ár- és díjtételeket 2021. évre vonatkozóan nem módosítom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők, ügyvezető

A határozat végrehajtásának ideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

                                                                                                                                             Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                                               polgármester