Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

315/2020. (11. 24.) Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésénekháromnegyedéves teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

 

  315/2020. (XI.24.) határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

 

háromnegyedéves teljesítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítését:

 

 

 

 

 

 

1.155 648

E Ft 

költségvetési (pénzforgalmi) bevétellel

 

 

 

 

 

 

1 300 683

E Ft 

költségvetési maradvány igénybevétellel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253 077

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

 

 

 

 

   47 927

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

 

 

 

202 951  E Ft

E Ft

dologi kiadással,

 

 

 

 

 

 

 

 

254 163

E Ft 

egyéb működési célú kiadással,

 

 

 

 

 

 

490 763

E Ft 

felhalmozási célú kiadással,

 

 

 

 

 

 

 

2 876

E Ft 

ellátottak pénzbeli juttatásával

 

 

 

 

 

19 296

E Ft

finanszírozási kiadással

 

 

 

 

 

  hagyom jóvá, az 1-8. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

Dr. Szabó Tibor

   polgármester