Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

280/2020. (11. 16.) ............. törvényes képviselő .............. nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

280/2020. (XI.16.) határozata

Majer Istvánné törvényes képviselő Majer István Imre nevű szociálisan rászoruló,

jól tanuló általános/középiskolai diák pályázatának elbírálásáról

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Majer Istvánné  2462 Martonvásár, Gólyahír u. 11/4. szám alatti lakos részére Majer István Imre nevű szociálisan rászoruló, jól tanuló általános iskolai diák pályázatának elbírálásáról– Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet 20. §-a alapján 39.000,- Ft támogatást állapítok meg, melyről az általános közigazgatási rendtartás szerint külön határozat készül.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 20 nap

 

Martonvásár, 2020. november 16.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester