Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

317/2020. (11. 24.) az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

317/2020. (XI.24.) határozata

az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy 2021. január 1-től

  1. a helyi adók mértéke nem módosul,
  2. a helyi adók körében új adónem nem kerül bevezetésre,
  3. tárgyévben további települési adó nem kerül bevezetésre.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2020. november 24.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester