Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

316/2020. (11. 24.) a helyi adórendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslatról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

316/2020. (XI.24.) határozata

a helyi adórendelettel kapcsolatos kormányhivatali javaslatról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva, Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata részéről megismertem és elfogadom a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) FE/02/1205-1/2020. ügyszámú javaslatában foglaltakat.
  2. Az 1.) pont szerinti javaslatban foglaltakkal egyetértve felkérem a jegyzőt, hogy a javaslattal érintett „a helyi adókról” szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását, legkésőbb 2020. november 30. napjáig, a jelen döntés alapján készítse elő.
  3. Felkérem a jegyzőt, hogy a javaslatra adott válaszról és az annak kapcsán hozott döntésről a Kormányhivatalt határidőben tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.11.30.

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester