Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
11/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a "Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megállapításáról
a Martonvásár, 220 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 748 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 1044 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részét illetően a közterület jelleg megszüntetéséről
a Martonvásár, 46 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a Martongazda Nonprofit Kft-vel egyes önkormányzati feladatok ellátására
köznevelési intézmények 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról
az önkormányzat által 2018. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
az illegális hulladék-elhelyezés visszaszorítására való törekvés támogatására
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzata részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2018. évben megítélt támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Csángó Bál támogatására
a "Martonvásárért" Alapítvány kérelmének támogatásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a polgármester érintettségéről
a polgármester 2019. évi szabadságáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 30 éves jubileumi jutalmáról
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
a Martonvásári Védőnői Szolgálat átszervezéséről szóló határozat kiegészítéséről
A jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
48/2019. (2. 12.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a MartonSport Nonprofit Kft-nél végzett ÁSZ ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
61/2019. (3. 15.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
Martonvásár, 702/3 és 702/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi beszámolójáról
a nemzetközi kapcsolatok 2018. évi eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
a civil szervezetekkel, közösségekkel való 2018. évi együttműködésről
a "Martonvásárért" Alapítvány 2018. évi működéséről
az "Embertársainkért" Alapítvány 2018. évi működéséről
a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi tagjának, illetőleg titkárának jelöléséről
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a 2018. évi Magyar Népdal Napja pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról
az intézményi bérleti díjak megállapításának szabályairól szóló 71/2016. (IV.26.) határozat módosításáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és kapcsolódó intézkedések elfogadásáról
"Martonvásár Versnagykövete" c. pályázat támogatásáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
94/2019. (5. 14.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatainak 2018. évi ellátásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolójának elfogadásáról
az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2018. évi ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft-nél végzett belső ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó teendők végrehajtásáról és az ügyvezető tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal "az illetményalap megállapításáról" szóló 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal "a helyi adókról" szóló 27/2017. (XI.29.) önkormányzati rendeletre vonatkozó javaslatának megtárgyalásáról
a Martonvásár, 1222/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a rendvédelmi szervek és az Országos Mentőszolgálat munkatársai Óvodamúzeumba történő ingyenes belépésének biztosításáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXIII. Csángó Bál szervezésére nyújtott támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által szervezett Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor támogatásáról
a Beethoven Alapítvány civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az ACER Kft-vel kötendő településfejlesztési megállapodásról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
123/2019. (5. 14.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
"Kiemelkedő iskolai tehetség" díj odaítéléséről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
129/2019. (5. 28.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
lejár: 1970. január 01. 01:00
130/2019. (5. 28.) oklevél megvásárlásáról
oklevél megvásárlásáról
az "Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról