Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

119/2019. (5. 14.) a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

119/2019. (V.14.) határozata

a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő,

Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása érdekében a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (korábbi nevén: Pannon GSM Távközlési Részvénytársaság, székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszám: 13-10-040409) - a korábban fennállt szerződés jogfolytonosságának 2016.01.01. napjától történő érvényesítése mellett - határozott időre 2023. június 30. napjáig bérleti szerződést kíván kötni, melyhez kapcsolódó egyeztetések lefolytatására felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2019. június 30.