Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2019. (5. 14.) a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2019. (V.14.) határozata

a Martonvásár, 1070/2 hrsz. alatti ingatlan egy részének értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, Emlékezés tere 3. szám alatti, 1070/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanból - jelen határozat 1. melléklete szerinti helyszínrajzon feltüntetett – 471,3 négyzetmétert zárt, kötöttvevős pályázaton, meghatározott vevő,

- a Revrik Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 52. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a Martonvásár, 1071 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére – a telekalakítási és földhivatali költségek vevők általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett – a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével a Felek között 2017.06.19. napján létrejött településfejlesztési megállapodás I/2.3. pontjában vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy értékesítésről szóló – a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú - pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2019.04.03.,

3. pont – azonnal,

4. pont – sikeres pályázat utáni soros ülés,

5. pont- folyamatos

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10m_KT_20190514_01%201070p2%20telekoszt%C3%A1s.pdf