Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

108/2019. (5. 14.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

108/2019. (V. 7.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által

2018. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Central Container Kft., mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Martonvásár város közigazgatási területén elszállítására jogosult közszolgáltatónak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerinti 2018. évre vonatkozó költségelszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

 

1082019. (V.14.) határozat melléklete:

Martonvásár Város Önkormányzata Miklósné Pető Rita aljegyző asszony részére

aljegyzo@martonvasar.hu

 

Tárgy: Adatszolgáltatás 2018. évre

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Hivatkozva a 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendeletre, ezúton megküldjük Martonvásár Városból, a szennyvíztisztító telepekre elszállított háztartási szennyvíz mennyiségi adatait 2018. évre vonatkozóan:  

Martonvásárról a Fejérvíz Zrt. ercsii szennyvíztisztító telepre szállított mennyiség (beleértve a lakóparkot és még rá nem csatlakozott egyéb háztartásokat és Erdőhát, Kismarton településrészeket): 4.736m3

Közép-dunántúli Büntetésvégrehajtási intézettől az ercsii szennyvíztisztító telepre szállított mennyiség: 767 m2

 

Tisztelettel:

 

Balikó Adrienn ügyvezető

Central Container Kft.

 

Martonvásár, 2018.03.01

           

Székhely: H-2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4.

Telephely: H-2462 M