Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

111/2019. (5. 14.) a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

111/2019. (V.14.) határozata

a Védőnői Szolgálat 2018. évi munkájának 

alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátáson belül a Védőnői Szolgálat 2018. évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja, a határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


111/2019. (V.14.) határozat 1. melléklete:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Védőnői Szolgálat

 

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.

Tel:06/ 22- 461-369

 

E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com

 

 

Területi védőnői szöveges jelentés

 

2018. évről

 

Mottó: A védőnői tevékenység során rögzített adatok értékelése, elemzése, eredményeinek megismertetése fontos védőnői feladat, a védőnő szakmai igényességét bizonyítja.

Jogszabály: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról,

 

Terület megnevezése: Martonvásár I., 2018. novemberig a III. körzetnek a felét láttam el (a kolléganőm egyben írja le a III. körzetben végzett munkát, itt csak az iskola egészségügyi munka egy részét jelenítem meg, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért.)

 

Jelentést készítette: Horváth Márta

 

1. Infrastruktúra, tárgyi feltételek

 

A 2018-as évben a szolgálat tovább bővült a K&H gyógyvarázs program révén 2 légzésfigyelővel, 2 inhalátorral és két 3 mandzsettás vérnyomásmérővel.

Továbbá adományként kaptunk 2 csecsemőmérleget, Aventes mellszívót és bimbóápoló párnákat.

 

2. Nővédelmi gondozás

 

57 nővédelmi látogatás történt.

Martonvásári általános iskolában tartottam előadásokat az egészséges táplálkozásról-életmódról és a serdülőkorról, párkapcsolatról és a fogamzásgátlásról.

 

3. Várandós gondozás

           

26 fő új várandóst vettem fel. 125 várandós látogatást végeztem, amiből 49 volt veszélyeztetett és 53 tanácsadáson való megjelenés történt.  A várandósok száma az előző évhez képest emelkedett, egyre több az egészségügyi okból veszélyeztetett, szociálisan fokozott gondozást igénylő. Egyre gyakrabban a 12-18 hét között kérik a felvételüket.

 

4.Gyermekágyas gondozás

 

 145 gyermekágyas látogatás történt.

 

 5. Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása.

 

   27 újszülöttet vettem fel, közülük nem volt koraszülött, vagy kis súlyú. 296 csecsemőlátogatást végeztem és veszélyeztetett nem volt. 140 megjelenés volt a tanácsadáson. Státuszvizsgálatuk 1,3,6 és 9 hónaposan mind megtörtént. Szeptembertől kibővült a jelentések sora a státuszvizsgálatokról, amit az ántsz portálra rögzítünk, amennyiben a rendszer működik. Problémát jelent a csecsemők státuszvizsgálatainak kivitelezése, azok körében, akik másik gyermekorvoshoz járnak, mondván ott megmérik a babát.

11 csecsemő szopott még egy éves kora után, ez a járásban kiemelkedő eredménynek számít.

1-3 éveseket 216 alkalommal látogattam, amiből 15 volt veszélyeztetett. Velük 81 tanácsadás történt. Itt a státuszok 15, 18 hóssal és 2.5 évessel bővültek. Egyre több a megkésett beszédfejlődés, 4 fő.

 3-6 éves 171 alkalommal látogattam, ebből 11 volt veszélyeztetetett és 31 beiskolázandó volt közülük. 126 jelent meg tanácsadáson.

 7 fő maradt 7 éves korig óvodában, őket az óvodán kívül otthonukban is látogattam. A részükre már kötelező a 7 éves státuszvizsgálat.

 

            Az életkorokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások maradéktalanul beadásra kerültek, amiről a szülőket folyamatosan írásban és szóban is tájékoztatom és havonta jelentem a járványügyi felügyelőnek.

 

149 családot gondoztam. Összesen 1010 szaklátogatást végeztem.

 

6. Óvodaegészségügyi tevékenység

 

A Brunszvik Teréz Óvoda tartozik a területemhez, 10 csoporttal, 243 fővel működik. Sajnos a pediculosis kezelése és szűrése sok időt igényel, ami miatt kevesebb idő jutott az egészségnevelési tevékenységre.

7 alkalommal, 138 főnek tartottam csoportfoglalkozást fogápolás, higiénia és az egészséges táplálkozás témaköreiben.

Havonta történt tisztasági vizsgálat, étlap ellenőrzés. Megtörtént az elsősegély ládák átnézése-javaslat a feltöltésükre és az épület, az udvar tisztaságának, biztonságának vizsgálata.

Munkatervet a tanév elején elkészítettem és a gyógytestnevelési csoportok összeállítását a tanév végén elkészítettem.

 

7. Iskolaegészségügyi tevékenység:

 

Éves munkatervet elkészítettem, az elsősegély ládák ellenőrzése és feltöltése megtörtént. Az iskolai kampányoltásokat segítettem és az oltóanyagokat.  Pediculosis szűréseket elvégeztem. Együttműködtem a gyermekvédelmi felelősökkel. Egészségnevelő tevékenységet végeztem higiénia, serdülőkori változások témakörökben. A magántanulók otthoni látogatása negyed évente megtörtént.

 

8. Egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tapasztalata

Az egészségnapon egészséges szendvicskrémekkel sikerül formálni a lakosság egészségtudatosabb magatartását.

 

9. Kapcsolattartás tapasztalatai

A gyermekjóléti szolgálattal javul a kapcsolat, de a szolgálati telefonjukat nem vihetik ki területre, ami megnehezíti a kapcsolattartást. A kapcsolat nem naprakész, nem informálnak mindig a családjaimat érintő rendőrségi, gyámügyi eljárásról, ha a bejelentett lakcím nem a településünkön van, de a család életvitel szerűen itt tartózkodik.

Tavaly a gyermekjóléti szolgálatnál 6 esetkonferencián vettem részt.

Négy esetben vettem rész védelembe vételi tárgyaláson.

A szociális ügyekben igyekszem segíteni a családokat. Sok adományt kapunk, aminek a kihordására a Martongazda segítségét kérhetjük, de igyekszem ezt a saját gépkocsival kijuttatni a családokhoz.

Probléma esetén telefonon és írásban is jelzek a gyermekorvosok felé, amire az esetek többségében nem kapok választ a körzeten kívüli orvosoktól.

 

 

 10. Továbbképzések:

Hat alkalommal vettem rész esetkonferencián a Családsegítőben.

Hat alkalommal vettem rész Dunaújvárosban megyei védőnői értekezleten.

Pontszerző továbbképzésen 3 alkalommal vettem rész a szülésfelkészítés, drogprevenció, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok témaköreiben.

Továbbá az önkormányzat segítségével Ina May Gaskin 2 napos workshopján tanulhattam az anya és baba barát szülésről, felkészítésről, szoptatásról. Ezt ismételten köszönöm!!!

Erről egy előadás keretében megyei értekezleten beszámoltam a kollégáimnak is.

 

 

Martonvásár, 2019.04.15.                                                     Horváth Márta

                                                                                                    védőnő

 

 

 


 

 

111/2019. (V.14.) határozat 2. melléklete:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Védőnői Szolgálat

 

2462 Martonvásár, Emlékezés tere 3.

Tel:06/ 22- 461-369

 

E-mail: vedonomartonvasar@gmail.com

 

 

Területi védőnői szöveges jelentés

 

2018. évről

 

Mottó: A védőnői tevékenység során rögzített adatok értékelése, elemzése, eredményeinek megismertetése             fontos védőnői feladat, a védőnő szakmai igényességét bizonyítja.

Jogszabály: 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról,

 

Terület megnevezése:        Martonvásár II.

 

Jelentést készítette:  Dolinka Zsoltné

 

1. Infrastruktúra, tárgyi feltételek

 

A 2018-as évben a szolgálat tovább bővült a K&H gyógyvarázs program révén 2 légzésfigyelővel, 2 inhalátorral és két 3 mandzsettás vérnyomásmérővel.

Továbbá adományként kaptunk 2 csecsemőmérleget, Aventes mellszívót és bimbóápoló párnákat.

 

2. Nővédelmi gondozás

 

23 nővédelmi látogatás történt és 2 esetben történt nővédelmi megjelenés tanácsadáson.

Martonvásári mammográfiai szűrésre névsort kaptam, és személyes megkereséssel tudtam felhívni a figyelmet a szűrésen való rézvétel fontosságára.

 

 

3. Várandós gondozás

           

30 fő új várandóst vettem fel. 114 várandós látogatást végeztem, amiből 10 volt veszélyeztetett és 104 tanácsadáson való megjelenés történt.  A várandósok száma az előző évhez képest emelkedett, egyre több az egészségügyi okból veszélyeztetett, szociálisan fokozott gondozást igénylő. Dohányzó várandósok száma 1 volt.

 

4.Gyermekágyas gondozás

 

115  gyermekágyas látogatás történt.

 

 5. Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása.

 

   26 újszülöttet vettem fel, közülük 2  koraszülött és 3 kissúlyú . 344 csecsemőlátogatást végeztem és 5 fő veszélyeztetett volt. 205 megjelenés volt a tanácsadáson. Státuszvizsgálatuk 1,3,6 és 9 hónaposan mind megtörtént. Szeptembertől kibővült a jelentések sora a státuszvizsgálatokról, amit az ÁNTSZ portálra rögzítünk, amennyiben a rendszer működik. A státuszvizsgálatok számának bővülésével a törvény által előírt 2x2 óra tanácsadási idő egyszerűen nem elegendő. A szerdai 8-12-ig tartó tanácsadás mellett kedden és szerdán délután 3-5-ig biztosítok lehetőséget a családoknak a szűrővizsgálatok kivitelezésére. A számuk havonta közel 50, emiatt a családlátogatásokra lényegesen kevesebb idő jut.

19 csecsemő szopott még egy éves kora után, ez a járásban kiemelkedő eredménynek számít.

1-3 éveseket 161 alkalommal látogattam, amiből 2 volt veszélyeztetett. Velük 147 tanácsadás történt. Itt a státuszok 15, 18 hóssal és 2.5 évessel bővültek. Egyre több a megkésett beszédfejlődés, 3 fő.

 3-6 éves 112 alkalommal látogattam, ebből 2 volt veszélyeztetetett és 22 beiskolázandó volt közülük. 88 jelent meg tanácsadáson.

 7 fő maradt 7 éves korig óvodában, őket az óvodán kívül otthonukban is látogattam. A részükre már kötelező a 7 éves státuszvizsgálat.

 

            Az életkorokhoz kapcsolódó kötelező védőoltások maradéktalanul beadásra kerültek, amiről a szülőket folyamatosan írásban és szóban is tájékoztatom és havonta jelentem a járványügyi felügyelőnek.

 

199 családot gondoztam. Összesen 869 szaklátogatást végeztem. Egyre jobban nő a dohányzó családok száma.

 

6. Óvodaegészségügyi tevékenység

 

Szent László Katolikus  Óvoda tartozik a területemhez, 2 csoporttal, 44 fővel .

Pediculosis szűrés a rendeletnek megfelelően történik. 2018-as évben 2 fő volt fertőzött. Negyedévente történik. tisztasági vizsgálat, étlap ellenőrzés. Megtörtént az elsősegély ládák átnézése-javaslat a feltöltésükre és az épület, az udvar tisztaságának, biztonságának vizsgálata.

Munkatervet a tanév elején elkészítettem és a gyógytestnevelési csoportok összeállítását a tanév végén elkészítettem.

 

7. Iskolaegészségügyi tevékenység:

 

2017/2018-as évet helyettesítettem, majd 2018. augusztusában visszatért Martonvásár III. körzetbe Máthéné Jaskó Anna kolleganőnk. Vele éves munkatervet elkészítettem, az elsősegély ládák ellenőrzése és feltöltése megtörtént Bemutatkoztunk Csapó Tamás igazgató úrnak, a további feladatokat vele megbeszélve.. Az iskolai kampányoltásokat segítettem .  Pediculosis szűréseket elvégeztem. Együttműködtem a gyermekvédelmi felelősökkel. Egészségnevelő tevékenységet végeztem, Egészségnapot szerveztem, higiénia, serdülőkori változások témakörökben előadást tartottunk Horváth Márta kolleganőmmel. A magántanulók otthoni látogatása negyed évente megtörtént.

 

8. Egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tapasztalata

Iskolai Egészségnap 11.éve került megrendezésre.

 

9. Kapcsolattartás tapasztalatai

A gyermekjóléti szolgálattal szinte napi kapcsolatban vagyok, problémás esetben közösen látogatjuk a családokat.

Tavaly a gyermekjóléti szolgálatnál 6 esetmegbeszélésen vettem részt.

Egy esetben vettem rész védelembe vételi tárgyaláson.( Nem engedélyeztem újszülött hazaadását.)

A szociális ügyekben igyekszem segíteni a családokat. Sok adományt kapunk, aminek a tanácsadóban biztosítunk hozzáférést.

Probléma esetén jelzek háziorvosnak, gyermekorvosnak, szülész-nőgyógyász szakorvosnak.

 

 10. Továbbképzések:

Hat alkalommal vettem rész esetmegbeszélésen a Családsegítőben.

Hat alkalommal vettem rész Dunaújvárosban megyei védőnői értekezleten.

Pontszerző továbbképzésen 2 alkalommal vettem részt koragyermekkori szűrővizsgálat témába

 

 

Martonvásár, 2019.04.15.                                                     Dolinka Zsoltné

                                                                                                    védőnő

 

 

Beszámoló a 2018.évben végzett körzeti védőnői munkáról

Martonvásár II. körzetben és Martonvásár III. körzetben

 

Védőnői körzet: Dolinka Zsoltné

Területi védőnő által évente egyszer jelentendő adatok köre

2018

 

Az év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma:

43

 
 

 

Ebből fokozott gondozást igénylők száma (egészségi, környezeti, egészségi és környezeti ok):

10

 

Gondozott családok száma:

199

 
 

Védőnői ellátást nem igénylő családok száma:

0

 
 

Védőnői látogatást nem igénylő családok száma:

0

 
 

Intézeten kívüli szülések száma összesen:

1

 
 

Intézeten kívül – nem tervezett – szülések száma:

0

 
 

Tervezett otthonszülések száma:

1

 
 

Kissúlyú újszülöttek száma összesen:

3

 
 

Késői magzati halálozások (halvaszületések) száma összesen:

0

 
 

0-6 nap közötti veszteség:

0

 
 

Csecsemőhalálozások (0-1 év) száma összesen:

0

 
     

 

 

Adatszolgáltató védőnő neve:

 

Kelt: 2019.01.08.

Dolinka Zsoltné

                                  Adatszolgáltató védőnő

 

BESZÁMOLÓ TOVÁBBI RÉSZE KÜLÖN MELLÉKELVE

Kiegészítés a külön mellékelt beszámolóhoz: a 2018-as évről küldött védőnői jelentés összesítőjének 57-es rubrikájában (az év folyamán nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek) található 790 fős adat egy összesített, göngyölített adat. Számszakilag januártól decemberig a program összeadja a 2018-as évben havonként változó 12-35 hónapos kisdedek számát.

A kisdedek száma havonta 61 és 73 között változott.

 

Martonvásár, 2019.04.15.                                                     Dolinka Zsoltné

                                                                                                    védőnő