Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

106/2019. (5. 14.) a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2019. (V.14.) határozata

a Martonvásár, 1223/6 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Martonvásár, 1223/6 hrsz-ú, kivett út megnevezésű, 668 négyzetméter alapterületű ingatlant – a közterület jelleg megszüntetését követően - nyílt pályázaton, a szükség szerinti közművesítés teljes költségének vevő általi vállalása, egy összegben történő vételár-kifizetés mellett a kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő, de legalább az önkormányzati tulajdonú építési telkek minimum árának meghatározásáról szóló testületi határozat szerinti négyzetméterenkénti ár figyelembevételével értékesíteni kívánja.

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló pályázati felhívást – jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltakkal összhangban - írja ki, és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        A Képviselő-testület pályázati bíráló bizottságot hoz létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálja, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        A Képviselő-testület felkéri a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soron következő ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – gazdasági alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – gazdasági alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal,

2. pont – 2019.06.30.

3. pont – azonnal,

4. pont – eredményes pályázat utáni soros ülés,

5. pont – eredménytelen pályázatot követően