Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2019. (5. 14.) a Beethoven Alapítvány civil szervezet székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2019. (V.14.) határozata

a BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY civil szervezet

székhelybejegyzéshez szükséges hozzájárulás megadásáról

 

 

                Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár, 650/3 helyrajzi számú, természetben Martonvásár, Szent László út 2. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) kizárólagos tulajdonosa ezennel hozzájárul, hogy az ingatlan az újonnan alapítandó BEETHOVEN ALAPÍTVÁNY - 2462 Martonvásár, Szent László út 2. címen - bejegyzett székhelyéül szolgáljon.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal