Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről
a 2019. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Fodor-MED és Társai Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a BERCZI DENT Kft.-vel az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén fogorvosi ellátást érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására
a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a polgármester 2019. évi szabadságáról
az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
277/2019. (12. 5.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
283/2019. (12. 17.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor költségtérítésének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
az SZMSZ egyes függelékeinek elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról
a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedéséről
Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
likviditási hitel felvételéről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
a képviselők 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
316/2019. (12. 17.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
2/2020. (1. 14.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról
a Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
8/2020. (1. 30.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
Martonvásár Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
11/2020. (2. 4.) a napirendi pontokról
a napirendi pontokról
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
lejár: 1970. január 01. 01:00
16/2020. (2. 25.) A napirendi pontokról
A napirendi pontokról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár VárosÖnkormányzata2020. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I-III. negyedéves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására
szerződés megkötéséről vér-mintavételi hely működtetése tárgyában
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi hivatalos rendezvénytervéről
önkormányzati tanácsadó munkakör létrehozásáról