Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

109/2019. (5. 14.) a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2019. (V.14.) határozata

a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos költségek átvállalásáról

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) - a Kormánynak a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározatban hozott döntése alapján - Martonvásár város a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározat alapján támogatásban részesült és jogosult igénybejelentők által fizetendő szállítási költségeket átvállalja legfeljebb mindösszesen 500.000.-Ft összeghatárig.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szállítással a Martongazda Nonprofit Kft.-t (2462 Martonvásár, Budai út 13.) megbízza, illetőleg az erre vonatkozó szerződést megkösse az 1. pontban foglaltakkal összhangban.

3) A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak anyagi fedezetét, jelen határozatban meghatározottak szerint, 2019. évi költségvetésében a szociális keret terhére biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal

                                                                       2. pont – 2019.05.31.

                                                                       3. pont – 2019.12.31.