Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

*
civil szervezetekről
20. Martonvásári Napokról
2009. évi temető fenntartási feladatokról készült beszámolóról
költségvetési szervek elemi költségvetéséhez kapcsolódó megvalósítási és teljesítmény tervek elfogadásáról
*
*
Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft fellebbezéséről
esetleges brikett üzem működtetésről
közfeladatokat ellátó cég létrehozásáról
a lejárt határidejű határozatokról és a pályázatokról
pályázat az infrastrukturális fejlesztésről
122/2009. (XI. 3.) határozat kiegészítése
Váli Önkéntes Tűzoltóság működési területéhez csatlakozásról
óvodai felvétel időpontjáról
*
hulladék szállításáról
*
*
*
*
87/2009. (VIII.26.) sz. határozat 1.) pont módosításáról
a választási eljárásról
„Martonvásárért” kitüntető díjat adományról
díszpolgára cím és Martonvásárért kitüntető díj adományozásáról
*
*
*
*
a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről
*
Cafetéria keretről
Klubházról
hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjáról
Ernst & Young Tanácsadó Kft hatástanulmány készítésére adott javaslatáról
*
az állatok tartásáról és védelméről
állatok tartásáról és védelméről
Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratáról
*
Drywall Építőipari Szolgáltató Kft.-ről
„Több település összefogásával megvalósuló rendezvények, táborok szervezése” c. pályázatról
*
a 2009. évi katasztrófavédelmről
ráckeresztúri telephelyű csatorna tisztítómű bővítéséről
55/2008. (IV. 29.) KT határozat módosításáról
a magánterületek karbantartásáról
meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokról
*
Martonvásár Város Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervéről
a 2009. évi közfoglalkoztatás megvalósulásáról
2010. évi Munkatervről
az Óvodatörténeti Múzeum 2009. évi tevékenységéről
a Városi és Iskolai Könyvtár 2009. évi tevékenységéről
Művészeti Iskola 2008/2009 tanévről készült beszámolójáról
Brunszvik Teréz Óvoda 2008/2009. évről készült beszámolójáról
Beethoven Általános Iskola 2008/2009. tanévről készült beszámolójátról
Martonvásár Város Településszerkezeti Tervéről
Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron
*
*
a KDOP-2009-2.1.1./B pályázattalról
Teréz Óvoda és Bóbita Tagóvodája korszerű környezeti nevelési célokat megvalósító programjáról
*
KDOP-2009-2.1.1./B pályázat elvi támogatása
Jegyzőkönyvvezetőről
Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről
földhasználati jog létesítéséről
a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről