Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

194/2011. (12. 13.) köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

194/2011.(XII. 13.) határozata

köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdése alapján a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokat 2012. évre a következők szerint állapítja meg:

  1. A Képviselő-testület és a bizottságok döntéseinek a szakmai és jogi előírásoknak megfelelő, megalapozott előkészítése, határidőre történő végrehajtása.
  2. Az ügyfélbarát ügyintézés eszközeinek és módszereinek alkalmazása, az ügyintézés eredményességének javítása. A közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló törvény, valamint az ágazati jogszabályok előírásainak megfelelő, gyors, hatékony, szakszerű ügyintézés biztosítása.
  3. Folyamatos alkalmazkodás a változó jogszabályi környezethez, ennek során a jogszabályok módosulásából adódó feladatok felmérése, a szükséges intézkedések megtétele.
  4. A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése, újabb bevételi források feltárása érdekében javaslat megfogalmazása. A költségvetés kiadási előirányzatainak hatékony, gazdaságos és takarékos felhasználása.
  5. A vagyongazdálkodás keretében az önkormányzati vagyon állagának megóvása, hatékony hasznosítása, pályázati forrásból történő fejlesztése.
  6. Az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok működésének figyelemmel kísérése, ellenőrzése, javaslatok készítése a tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében.
  7. Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működésének, gazdálkodásának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. december 31.