Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

191/2011. (12. 13.) iskolatej program folytatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

191/2011. (XII. 13.) határozata

iskolatej program folytatásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az iskolatej- és gyümölcs program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül, 2012. évben az önkormányzat által fenntartott

  1. Beethoven Általános Iskolában heti 2 napon biztosítja az iskolatej ellátást és a gyümölcs ellátást,
  2. Brunszvik Teréz Óvodában heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást.

2.) A képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladatok ellátásának fedezetét 2012. évi költségvetésben biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a támogatási kérelmet nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának ideje: 2012. december 31.