Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

25/2012. (2. 7.) pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

25/2012. (II. 7.) határozata

pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik-Beethoven Központ nem önállóan gazdálkodó intézmény fenntartója, pályázatot nyújt be a városi és iskolai könyvtár informatikai fejlesztése céljából a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz” című kiírás I. komponensére (települési és iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése).

2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1.) pont szerinti pályázat keretében megvalósuló projekthez kapcsolódó fejlesztést a pályázati kiírásban foglaltak szerint fenntartja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: kabinetvezető, intézményvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. 02. 29.