Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

19/2012. (2. 7.) Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési keretszámainak elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

19/2012. (II.7.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési keretszámainak

elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és mellékleteit megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:

 

 

1.)    A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2012. évi költségvetési főösszeget

                  a bevételek tekintetében:            1.043.738 E Ft összegben, míg

a kiadások tekintetében:         1.043.738 E Ft összegben, költségvetési hiány nélkül állapítja meg, ezen határozat mellékleteiben szereplő kiemelt tételek előirányzatainak elfogadása mellett. Egyben felkéri polgármesterét, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet e fő összegek figyelembevételével terjessze elő.

 

2.)     A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2012. évben a személyi juttatás előirányzaton belül a köztisztviselőknek bruttó 200.000 Ft/év mértékben, míg az önkormányzat intézményeiben  foglalkoztatott közalkalmazottak és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére 5.000.-Ft/hó (plusz kifizetői adó és EHO) mértékben biztosítja a cafetéria juttatást.

 

  1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2012. évben önkormányzati hatáskörben beszedett többletbevétel mindenkor az általános tartalékot növeli.

 

         Határidő az 1-3. pontokra: 2012. február 28.

        Felelős:Polgármester

                     Jegyző

    4.)  Ezen határozat 8 mellékletet tartalmaz.