Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

77/2012. (5. 22.) a napirendi pontok

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

77/2012. (V. 22.) határozata

a napirendi pontok

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az alábbiak szerint:

 

  1. Intézményi alapító okiratok módosítása
  2. Óvodai pályázatok benyújtása
  3. Egyebek

a.) Állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről

b.) Velencei szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról

c.) 64/2012. (III. 30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről

     (egyes útszakaszok burkolatának felújításáról)

d.) Tóth Iván köszöntése

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal