Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

48/2012. (3. 30.) TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Művészeti Iskola vonatkozásában

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

48/2012. (III.30.) határozata

TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Művészeti Iskola vonatkozásában

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a fenntartásában működő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Martonvásár Város Önkormányzat (székhelye: Martonvásár, Beethoven tér 1., OM azonosító: 039563) vonatkozásában a TÁMOP-3.4.3-11/2 azonosító számú, „Iskolai tehetséggondozás” c. kiírásra.

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat, a pályázati kiírásban és az 1.) pontban foglaltak alapján, tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, Művészeti Iskola igazgatója

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. április 15.