Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

42/2012. (2. 27.) felhatalmazás készfizető kezességi szerződés aláírására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2012. (II. 27.) határozata

felhatalmazás készfizető kezességi szerződés aláírására

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete készfizető kezesként helytállási kötelezettséget vállal a CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.) között 2012.02.15.-én TNP12 Y2541275 szám alatt, 11508,5 EUR összegben létrejött szerződéshez kötődően a határozat 1. mellékletét képező készfizető kezességi szerződésben foglaltak szerint.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 1.) pont szerinti szerződést megkösse és a határozat 2. melléklete szerinti beszedési megbízás teljesítésére irányuló felhatalmazó levelet aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal