Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

6/2012. (1. 24.) napirendi pontok, zárt ülés

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2012. (I. 24.) határozata

napirendi pontok, zárt ülés

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

 

1.) Önrész megállapítása a KEOP-7.1.0/11 kódszámú, „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című konstrukcióra történő pályázat benyújtásához

2.) Egyebek

 

2.) A Képviselő-testület zárt ülést tart, melynek témája:

     - Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő felterjesztésre

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal