Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

ráckeresztúri telephelyű csatorna tisztítómű bővítéséről
55/2008. (IV. 29.) KT határozat módosításáról
a magánterületek karbantartásáról
meleg étel fogyasztására jogosító étkezési utalványokról
*
Martonvásár Város Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervéről
a 2009. évi közfoglalkoztatás megvalósulásáról
2010. évi Munkatervről
az Óvodatörténeti Múzeum 2009. évi tevékenységéről
a Városi és Iskolai Könyvtár 2009. évi tevékenységéről
Művészeti Iskola 2008/2009 tanévről készült beszámolójáról
Brunszvik Teréz Óvoda 2008/2009. évről készült beszámolójáról
Beethoven Általános Iskola 2008/2009. tanévről készült beszámolójátról
Martonvásár Város Településszerkezeti Tervéről
Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron
*
*
a KDOP-2009-2.1.1./B pályázattalról
Teréz Óvoda és Bóbita Tagóvodája korszerű környezeti nevelési célokat megvalósító programjáról
*
KDOP-2009-2.1.1./B pályázat elvi támogatása
Jegyzőkönyvvezetőről
Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről
földhasználati jog létesítéséről
a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről