Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár 1224. hrsz – ú és az Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár 1236/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
Lakópark beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötése tárgyában
jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
háziorvosi szerződések elfogadásáról
vasúti menetrend módosítás kezdeményezése
elővásárlási jog gyakorlásáról
iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról
Klubház megszűntetéséről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
napirendi pont elfogadása
tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
óvodavezető megbízásáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Beethoven Általános Iskola pályázatának támogatásáról
óvodai pályázat támogatásáról
törvényességi felhívásokról
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
a bűnügyi – közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló elfogadásáról
napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető
napirendi pont elfogadása
okmányirodai kirendeltség önállósulása körzetközpontként
napirendi pont, jegyzőkönyvvezető
A Forum Martini online hirdetési díjairól
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
írásos beszámoló kérése a polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatos pályázat végrehajtásáról, illetőleg lezárásáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
Védelmi ütemterv készítéséről
Nyári rendezvénysorozatról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
az SZLVTKT beszámolójának elfogadásáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció
Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció határozati javaslatának módosítása
óvoda alapító okiratának módosításáról
óvodai férőhelybővítésről
maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről
képviselői módosító javaslat
képviselői módosító javaslat
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
zárt ülés tartása
Napirendi pontok
HÉSZ módosításáról
napirendi pont elfogadása
Állásfoglalás megyei intézményátszervezésekről
Klubház megszűntetéséről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
Intézményvezetői pályázat kiírásáról
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ létrehozásáról
határozat visszavonásáról
Társasági szerződés elfogadásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
polgármester érintettségének elfogadása
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról szóló határozat módosítása
napirendi pontok elfogadásáról
vagyonkezelési és közszolgáltatási keretszerződés elfogadásáról
napirendi pontok elfogadásáról
MARTONBRIKETT Kft. vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
az egységes város- és intézményüzemeltetési rendszer kialakítása érdekében megvalósítandó intézményi munkaerő-átcsoportosításról
bírósági ülnök jelöléséről
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
A sportkoncepcióról
tornaterem használatáról és bérleti díjának módosításáról
intézmény-összevonás tárgyában
Gárdonyi rendőrkapitányság támogatásáról
az ÉD MÉH Zrt. részvénycsomagjának eladása tárgyában
napirendi pontok elfogadásáról
Magyar Önkormányzati Szövetséghez történő csatlakozásról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról készült javaslat szövegének módosítása
napirendi pont elfogadása
kistérség székhelyének/lehatárolásának megváltoztatásáról
Kistérség székhelyének/lehatárolásának módosítása tárgyú határozati javaslat szövegének módosítása
Hozzájárulás Kajászó Község Ercsi kistérséghez történő csatlakozásához