Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

30/2012. (2. 27.) napirendi pontok

Martonvásár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

30/2012. (II. 27.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint fogadta el:

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
  2. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  3. Javaslat az önkormányzati médiaszolgáltatás és tájékoztatás feltételrendszerének meghatározására
  4. Martonvásár Város Szerkezeti tervének, Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
  5. Egyes, szakfeladat-változásokkal összefüggő módosítások
  6. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
  7. Az önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési terve

8.)Az önkormányzat 2012. évi hivatalos ünnepségei, rendezvényei

  1. Egyebek

 

2.) A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítésre Kuna Ferenc képviselő úr, jegyzőkönyv vezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal