Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
felhatalmazás készfizető kezességi szerződés aláírására
az önkormányzat 2012. évi hivatalos rendezvényeiről, ünnepségeiről
az önkormányzat összesített 2012. évi közbeszerzési tervéről
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
napirendi pontok
átmeneti segélykérelem másodfokon történő elbírálásáról
zárt ülés napirendi pontja
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra
Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
finanszírozási előleg megítéléséről
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési keretszámainak elfogadásáról
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
napirendi pontok
megyei díjakra történő felterjesztésről
megyei díjak a jelölésről
Pápay Ágoston Díj
Terstyánszky Ödön Díj
Vörösmarty Mihály Díj
Fejér Megye Díszpolgára
Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő felterjesztésre
jegyzőkönyv hitelesítő
tartozás átvállalásáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
napirendi pontok, zárt ülés
egyebek napirendi pont
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
napirendi pont, zárt ülés
napirendi pont
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
Hulladékudvar területét érintő területcseréről szóló 145/2011. (IX. 27.) sz. határozat módosítása
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
„Martonvásár” név használatának engedélyezéséről
Rózsa utca minimális telekszélességéről
köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Képviselő-testület 2012. évi Munkatervéről
iskolatej program folytatásáról
Forum Martini Szerkesztő Bizottsági tagjainak kijelöléséről
helyi tömegközlekedés ellátásáról
rendelet hatályba lépése
helyi adók felülvizsgálata
terembérleti díjak meghatározásáról
önkormányzati honlap hirdetési díjairól
társulási díjak meghatározásáról
szennyvízelvezetés és -kezelés díjának meghatározásáról
építési telkek minimum árának meghatározásáról
könyvtári díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
érdekeltségi hozzájárulás mértékének felülvizsgálata
talajterhelési díj felülvizsgálata
helyi adók felülvizsgálata
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
testvértelepülés támogatásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
polgármester jutalmáról hozott 170/2011. (XI. 29.) határozat visszavonása
polgármesteri jutalom
polgármester érintettségének elfogadása
önkormányzati lakás értékesítéséről
pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programba
közmeghallgatás tartásáról
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítása
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás létrehozásáról
a 2012. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
napirendi pontok sorrendje
napirendi pontok sorrendje
turisztikai pont kialakításáról LEADER pályázati projekt keretében
rendezvény helyszín megvalósításáról LEADER pályázati projekt keretében
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
a napirendi pontok elfogadásáról
napirendi pont levételéről
Rákóczi Szövetség támogatásáról
napirendi pont levételéről
üzlethelyiségek bérleti díjáról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
Művészeti Iskola státusz számának bővítése
a városüzemeltetési feladatok ellátásáról
Hulladékudvar területét érintő területcseréről
Hulladékudvar területét érintő területcseréről