Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
általános iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a napirendi pontok
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
Martongazda Kft. beszámolója
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
Németh Ildikónak szóló gratulációról
A Mezőkölpényben elvégzett munkák köszönetnyilvánításáról
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatásáról
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az óvodában
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
a Segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről határozati javaslat módosítása
kistérségi beszámolóról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
kistérségi feladatellátáshoz történő hozzájárulásról
aljegyzői pályázat kiírásáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a képviselői tiszteletdíjak módosításáról
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontok
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
a Martonvásár, Kossuth tér és Széchenyi utca mart aszfaltos felújításának költségmegosztása
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: sport infrastruktúra-fejlesztés
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: intézmény fejlesztése
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Művészeti Iskola vonatkozásában
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Beethoven Általános Iskola vonatkozásában
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
felhatalmazás készfizető kezességi szerződés aláírására
az önkormányzat 2012. évi hivatalos rendezvényeiről, ünnepségeiről
az önkormányzat összesített 2012. évi közbeszerzési tervéről
a Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
önkormányzati szakfeladatok meghatározásáról
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
az önkormányzati médiaszolgáltatásokról és tájékoztatásról
a Forum Martini önkormányzati lap hirdetési díjairól
honlap szerkesztő bizottsági tagjainak kijelöléséről
napirendi pontok
átmeneti segélykérelem másodfokon történő elbírálásáról
zárt ülés napirendi pontja
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
„Martonvásár” név és címer használatának engedélyezéséről
pályázat benyújtásáról TIOP-1.2.3/11/1 kódszámú konstrukcióra
Brunszvik-Beethoven Központ alapító okiratának módosítása
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
finanszírozási előleg megítéléséről
Martongazda Kft. 2012. évi üzleti tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési keretszámainak elfogadásáról
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
napirendi pontok
megyei díjakra történő felterjesztésről
megyei díjak a jelölésről
Pápay Ágoston Díj
Terstyánszky Ödön Díj
Vörösmarty Mihály Díj
Fejér Megye Díszpolgára
Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő felterjesztésre
jegyzőkönyv hitelesítő
tartozás átvállalásáról
KEOP-7.1.0/11 konstrukcióra benyújtandó pályázat önrészének meghatározásáról
napirendi pontok, zárt ülés
egyebek napirendi pont
jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
napirendi pont, zárt ülés
napirendi pont
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
Hulladékudvar területét érintő területcseréről szóló 145/2011. (IX. 27.) sz. határozat módosítása
Szent László Völgye Segítő Szolgálat elhelyezésének biztosításáról
„Martonvásár” név használatának engedélyezéséről
Rózsa utca minimális telekszélességéről
köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Képviselő-testület 2012. évi Munkatervéről
iskolatej program folytatásáról
Forum Martini Szerkesztő Bizottsági tagjainak kijelöléséről
helyi tömegközlekedés ellátásáról
rendelet hatályba lépése
helyi adók felülvizsgálata
terembérleti díjak meghatározásáról
önkormányzati honlap hirdetési díjairól
társulási díjak meghatározásáról
szennyvízelvezetés és -kezelés díjának meghatározásáról
építési telkek minimum árának meghatározásáról
könyvtári díjak meghatározásáról