Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

21/2011. (2. 15.) törvényességi felhívás

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2011. (II.15.) határozata

törvényességi felhívás

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése tárgyában.

2.) A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt és a jegyzőkönyv elkészítésében közreműködőket, hogy a későbbiek során az 1.) pontban hivatkozott felhívásban foglaltak figyelembevételével járjon el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos