Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

„Martonvásár” név használatának engedélyezéséről
Rózsa utca minimális telekszélességéről
köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Képviselő-testület 2012. évi Munkatervéről
iskolatej program folytatásáról
Forum Martini Szerkesztő Bizottsági tagjainak kijelöléséről
helyi tömegközlekedés ellátásáról
rendelet hatályba lépése
helyi adók felülvizsgálata
terembérleti díjak meghatározásáról
önkormányzati honlap hirdetési díjairól
társulási díjak meghatározásáról
szennyvízelvezetés és -kezelés díjának meghatározásáról
építési telkek minimum árának meghatározásáról
könyvtári díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
érdekeltségi hozzájárulás mértékének felülvizsgálata
talajterhelési díj felülvizsgálata
helyi adók felülvizsgálata
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
testvértelepülés támogatásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
polgármester jutalmáról hozott 170/2011. (XI. 29.) határozat visszavonása
polgármesteri jutalom
polgármester érintettségének elfogadása
önkormányzati lakás értékesítéséről
pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programba
közmeghallgatás tartásáról
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervéről
az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítása
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás létrehozásáról
a 2012. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
napirendi pontok sorrendje
napirendi pontok sorrendje
turisztikai pont kialakításáról LEADER pályázati projekt keretében
rendezvény helyszín megvalósításáról LEADER pályázati projekt keretében
a Településszerkezeti Tervéről szóló 170/2004. (IX.13.) KT határozat módosításáról
a napirendi pontok elfogadásáról
napirendi pont levételéről
Rákóczi Szövetség támogatásáról
napirendi pont levételéről
üzlethelyiségek bérleti díjáról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
Művészeti Iskola státusz számának bővítése
a városüzemeltetési feladatok ellátásáról
Hulladékudvar területét érintő területcseréről
Hulladékudvar területét érintő területcseréről
kölcsön nyújtásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár 1224. hrsz – ú és az Önkormányzat tulajdonában álló Martonvásár 1236/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről
Lakópark beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötése tárgyában
jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
háziorvosi szerződések elfogadásáról
vasúti menetrend módosítás kezdeményezése
elővásárlási jog gyakorlásáról
iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a Brunszvik-Beethoven Központ státuszainak számáról
Klubház megszűntetéséről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
napirendi pont elfogadása
tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról, önkormányzat likviditási helyzetéről
katasztrófavédelmi és polgári védelmi ütemtervről
óvodavezető megbízásáról
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Beethoven Általános Iskola pályázatának támogatásáról
óvodai pályázat támogatásáról
törvényességi felhívásokról
Martonvásár Város 2011. évi kötelező feladatainak finanszírozásáról
a bűnügyi – közbiztonsági helyzetről szóló beszámoló elfogadásáról
napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető
napirendi pont elfogadása
okmányirodai kirendeltség önállósulása körzetközpontként
napirendi pont, jegyzőkönyvvezető
A Forum Martini online hirdetési díjairól
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
írásos beszámoló kérése a polgármesteri hivatal felújításával kapcsolatos pályázat végrehajtásáról, illetőleg lezárásáról
Martonvásár katasztrófavédelmi és polgári védelmi helyzetéről szóló beszámoló
Védelmi ütemterv készítéséről
Nyári rendezvénysorozatról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
az SZLVTKT beszámolójának elfogadásáról
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció
Ingatlanvagyon-hasznosítási koncepció határozati javaslatának módosítása
óvoda alapító okiratának módosításáról
óvodai férőhelybővítésről
maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről
képviselői módosító javaslat
képviselői módosító javaslat
A Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról