Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontok
Mustang SE pályázatának támogatásáról
Móder Józsefné 2462 Martonvásár, Szent L.u.11.sz. alatti lakos átmeneti segélykérelem elbírálásával kapcsolatos ügye
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról
zárt ülés napirendi pontjának elfogadása
A szennyvíz szolgáltatás átszervezéséről Képviselő-testületének Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A ráckeresztúri szennyvíztisztító ingatlan státusának rendezéséről
Napirendi pontok, jegyzőkönyvvezető
A jegyzőkönyv hitelesítő
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
Aljegyzői pályázat elbírálásáról
a jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
a jegyzőkönyv hitelesítőről
Vízmű üzemeltetésről
Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízásáról
Köszöntés Magyar Örökség Díj adományozása alkalmából
Brunszvik-Beethoven Központ igazgatói megbízás szavazásáról
Martongazda Kft. havi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslat módosítása
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Martongazda Kft. havi beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslat módosítása
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
Alpolgármesteri jutalom megállapításáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
Polgármesteri jutalom felhasználása
kitüntető díjak szavazásáról
110/2012. (VI. 26.) sz. határozat visszavonása
zárt ülés, napirendi pontok elfogadása
Polgármesteri jutalom megállapításáról
„Szép porta” pályázat meghirdetéséről
Pályázat benyújtásáról KDOP-2.1.1/B-12 azonosító számú kiírásra
Ingatlanvásárlásról
Ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról
Egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséről
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában, önállóan működő költségvetési szervek közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Törvényességi felhívás
A temetőszabályzat elkészítéséről
A Brunszvik-Beethoven Központ pályázatainak támogatásáról
A jegyzőkönyvvezető, napirendi pontok
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. tisztségviselőinek megválasztásáról
A jegyzőkönyv hitelesítőről
képviselői érintettség bejelentése
Anapirendi pontok
zárt ülés
A jegyzőkönyvvezetőről
A jegyzőkönyv hitelesítőről
Képviselő-testületi tagok külföldi kiküldetéséről
Képviselő-testületi tagok külföldi kiküldetéséről
A Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő "Martongazda" Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A napirendi pontok
A jegyzőkönyvvezetőről
A jegyzőkönyv hitelesítőről
Tóth Iván köszöntése elismerő cím adományozása alkalmából
54/2012. (III.30.) határozat módosításáról és kiegészítéséről
velencei Szakorvosi Rendelőintézet működési engedély módosításáról
állami vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelemről
határozat visszavonásáról
pályázat benyújtásáról a TÁMOP 6.1.2/11/1 azonosító számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. kiírásra
pályázat benyújtásáról a TÁMOP 3.1.11-12/1 azonosító számú, Óvodafejlesztés c. kiírásra
Művészeti Iskola alapító okiratának módosításáról
általános iskola alapító okiratának módosításáról
óvoda alapító okiratának módosításáról
a napirendi pontok
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
Martongazda Kft. beszámolója
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
Németh Ildikónak szóló gratulációról
A Mezőkölpényben elvégzett munkák köszönetnyilvánításáról
Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatásáról
maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése az óvodában
szociális feladatok 2011. évi teljesítéséről
a Segítő Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről
2011. évi gyermekjóléti és -védelmi feladatok teljesítéséről határozati javaslat módosítása
kistérségi beszámolóról
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
kistérségi feladatellátáshoz történő hozzájárulásról
aljegyzői pályázat kiírásáról
az egészségügyi alapellátás körzeteinek felülvizsgálatáról
a képviselői tiszteletdíjak módosításáról
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontok
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
a Martonvásár, Kossuth tér és Széchenyi utca mart aszfaltos felújításának költségmegosztása
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: sport infrastruktúra-fejlesztés
4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: intézmény fejlesztése
sporttelep hasznosítási, fejlesztési koncepciójáról
a sporttal kapcsolatos feladatok, kötelezettségek megállapításáról
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Művészeti Iskola vonatkozásában
TÁMOP-3.4.3-11/2 pályázat benyújtása a Beethoven Általános Iskola vonatkozásában
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyvvezetőről
a jegyzőkönyv hitelesítőről
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról