Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Polgármesteri Hivatal státusz számáról, szervezeti felépítéséről
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
ütemterv önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára
zárt ülés tartása
Napirendi pontok
HÉSZ módosításáról
napirendi pont elfogadása
Állásfoglalás megyei intézményátszervezésekről
Klubház megszűntetéséről
Városi és Iskolai Könyvtár megszűntetéséről
Intézményvezetői pályázat kiírásáról
Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező és Idegenforgalmi Központ létrehozásáról
határozat visszavonásáról
Társasági szerződés elfogadásáról
Polgármesteri jutalom felhasználásra
polgármester érintettségének elfogadása
gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámoló
beszámoló a szociális igazgatás területén végzett 2010. évi tevékenységről
óvodavezetői pályázat kiírásáról
hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról
belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról szóló határozat módosítása
napirendi pontok elfogadásáról
vagyonkezelési és közszolgáltatási keretszerződés elfogadásáról
napirendi pontok elfogadásáról
MARTONBRIKETT Kft. vezetői javadalmazási szabályzatának módosítása
Lovas Egyesület kezdeményezéséről
az egységes város- és intézményüzemeltetési rendszer kialakítása érdekében megvalósítandó intézményi munkaerő-átcsoportosításról
bírósági ülnök jelöléséről
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról
A sportkoncepcióról
tornaterem használatáról és bérleti díjának módosításáról
intézmény-összevonás tárgyában
Gárdonyi rendőrkapitányság támogatásáról
az ÉD MÉH Zrt. részvénycsomagjának eladása tárgyában
napirendi pontok elfogadásáról
Magyar Önkormányzati Szövetséghez történő csatlakozásról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
a Százszorszép Táncegyüttes 2011. évi művészeti tervéről
az óvoda beiratkozási és nyári zárva tartási időszakáról
2011. évi hivatalos ünnepségeinek, rendezvényeinek programjának jóváhagyása
a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a művészeti iskola alapító okiratának módosítása
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendjének módosításáról készült javaslat szövegének módosítása
napirendi pont elfogadása
kistérség székhelyének/lehatárolásának megváltoztatásáról
Kistérség székhelyének/lehatárolásának módosítása tárgyú határozati javaslat szövegének módosítása
Hozzájárulás Kajászó Község Ercsi kistérséghez történő csatlakozásához
„MARTONBRIKETT” Kft. Alapító Okiratának módosításáról
napirendi pont elfogadása
törvényességi felhívás
napirendi pont elfogadása
büntető feljelentésről
tájékoztató lejárt pályázatokról, aktuális pénzügyi helyzetről
a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság új tagjának megválasztásáról
a polgármesteri hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménycéljainak meghatározásáról
katasztrófavédelmi tájékoztató
a katasztrófavédelmi tájékoztatóról szóló határozati javaslat szövegének kiegészítése
a Városi és Iskolai Könyvtár továbbképzési tervéről
Könyvtár továbbképzési tervének elfogadásáról szóló határozati javaslat szövegének módosítása
Könyvtár SzMSz-ének módosítása
Könyvtár SzMSz-ének módosításáról szóló határozati javaslat módosítása
önkormányzati díjak adományozása
építésügyi feladatok ellátására létrejött társulási megállapodás módosításáról
szerkezeti, szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról
az önkormányzat összesített 2011. évi közbeszerzési tervéről
a Képviselő-testület 2011. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról
2011. évi költségvetési koncepcióról szóló határozati javaslat 7.) pontjának módosítása
napirendi pont elfogadása
napirendi pont elfogadása
tornaterem világítás cseréje
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata elbírálása tárgyában
Kistérségi munkaszervezet integrációja
a polgármester illetményének megállapításáról
a polgármester illetményének megállapításáról
polgármester személyes érintettsége
megyei díjakra történő felterjesztésről
a Könyvárvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
a Klubházvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
Iskolatej program folytatásáról
az Érdi Tűzoltóság támogatásáról
támogatás csángó fesztivál rendezéséhez
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
bodajki társulás megszüntetéséről
Társulási díjak meghatározásáról
Üzlethelyiségek bérleti díjának meghatározásáról
Vízdíjak meghatározásáról
Talajterhelési díj meghatározásáról
Építési telkek minimum árának meghatározásáról
Könyvtári díjak meghatározásáról
Óvodamúzeum látogatási díjairól
terembérleti díjak meghatározásáról