Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

325/2020. (11. 24.) 2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

325/2020. (XI. 24.) határozata

2021. évi finanszírozási és keretszerződések elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 1. elfogadom a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: MVK Kft.) 2021. január 1. napjától hatályba lépő,
  1. jelen határozat 1. mellékletét képező fenntartói és támogatói keretszerződést;
  2. jelen határozat 2. mellékletét képező közszolgáltatási szerződést közművelődési feladatok ellátására;
  3. jelen határozat 3. mellékletét képező közszolgáltatási szerződést sport feladatok ellátására;
  4. jelen határozat 4. mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződést;
  5. jelen határozat 5. mellékletét képező településüzemeltetési közszolgáltatási szerződést;
  6. jelen határozat 6. mellékletét képező ingatlanüzemeltetési közszolgáltatási szerződést;
  7. jelen határozat 7. mellékletét képező értékesítési lehetőségek biztosításáról szóló közszolgáltatási szerződést;
  8. jelen határozat 8. mellékletét képező helyi közösségi közlekedés biztosításáról szóló közszolgáltatási szerződést.
 2. felkérem az MVK Kft. ügyvezetőjét, hogy a szerződések mellékletét képező gazdálkodási szabályzatokat terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra 2021. február 28-ig.
 3. felkérem a jegyzőt, és az ügyvezetőt, hogy a szerződések megkötését követően a hatályba lépés napjához kapcsolódóan állítsák össze szükséges átadás-átvételi jegyzőkönyveket, az egyes feladatokhoz kapcsolódó szerződések, megrendelések, nyilvántartások átvezetéséről gondoskodjanak.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont: polgármester, 2. pont: ügyvezető, 3. pont: jegyző, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2020. december 31., 2. pont: 2021. január 31., 3. pont: 2021. január 31.

 

 

Martonvásár, 2020. november 24.

 

           

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_1mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_3mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_4mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_5mell%C3%A9klet_v.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_6mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_7mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/08_ET_20201124_szerz%C5%91d%C3%A9sek_Kft_8mell%C3%A9klet.docx