Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Martonvásár Város Településszerkezeti Tervéről
Brunszvik Örökség Központ kialakítása Martonvásáron
*
*
a KDOP-2009-2.1.1./B pályázattalról
Teréz Óvoda és Bóbita Tagóvodája korszerű környezeti nevelési célokat megvalósító programjáról
*
KDOP-2009-2.1.1./B pályázat elvi támogatása
Jegyzőkönyvvezetőről
Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről
földhasználati jog létesítéséről
a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről