Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

232/2021. (11. 15.) a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmának jó

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

232/2021. (XI.15.) határozata

a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmának jóváhagyásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat 1. melléklete szerint, a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmát, amennyiben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hivatalosan is megerősíti, hogy ez megvalósítható és végrehajtható a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 azonosító számú projekt keretében.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített szakmai/műszaki tartalmat úgy fogadja el, hogy felkéri a tervezőt, hogy az újonnan létrehozandó vezetékek nyomvonalát úgy jelölje ki, hogy az lehetőség szerint ne járjon önkormányzati tulajdonú és fenntartású út, járda felbontásával, amennyiben mégis, úgy azok állapotának teljes helyreállítása kerüljön bele a projektbe.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az 1. pontban foglaltakkal összhangban a jelen határozat 2. mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. november 15.

/ckeditor/kcfinder/upload/files/1_mell%C3%A9klet.zip

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20211115_%C3%ADv%C3%B3v%C3%ADz_m%C5%B1szaki_szakmai_tartalom_elfogad%C3%A1s_2mell%C3%A9klet.docx