Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

184/2017. (8. 29.) az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve,a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

Martonvásár Város Önkormányzata

                                                         Képviselő-testületének

184/2017. (VIII. 29) határozata

az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve,

a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről

 

1.)         Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a határozat 1. melléklete szerinti I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V(11-04659-1-001-01-10) víziközmű-rendszer 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.

2.)         Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a határozat 2. melléklete szerinti I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V(11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT beruházási tervét elfogadja.

3.)         Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy az I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer-V(11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

4.)         Martonvásár Város ÖnkormányzataKépviselő-testülete, a határozat mellékletei szerinti, I/10. Martonvásár ivóvízszolgáltató rendszer, a V(11-04659-1-001-01-10) víziközmű rendszer 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2018. évi víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ált. alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. szeptember 6.

 

 

1 MELLÉKLET

2 MELLÉKLET