Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

239/2021. (11. 30.) termőföld vásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

239/2021. (IX.28.) határozata

termőföld vásárlásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településfejlesztési célok megvalósítása érdekében megvásárolja a Martonvásár 0243/7, 0243/8, és 0243/9 hrsz.-ú termőföldnek minősülő ingatlanokat, és elfogadja a jelen szerződés 1-3. mellékleteit képező adásvételi szerződéseket, felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, úgy, hogy azok lényeges tartalmi elemei nem módosulhatnak.
  2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt jogügylet fedezetét a költségvetés fejlesztési tartaléka terhére biztosítja.
  3. A Képviselő-testület a tulajdonába kerülő, 1. pontban megjelölt ingatlanok hasznosítására elfogadja jelen határozat 4. melléklete szerinti szerződést, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, úgy, hogy a lényeges tartalmi elemek nem módosulhatnak.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 12. 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20211130_f%C3%B6ldv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_1mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20211130_f%C3%B6ldv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20211130_f%C3%B6ldv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_3mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20211130_f%C3%B6ldv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_4mell%C3%A9klet.docx