Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

221/2021. (9. 28.) a Ráckeresztúr, 079/5 helyrajzi számú ingatlan 1000/8700 részének megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

                                                         Képviselő-testületének

221/2021 (IX.28.) határozata

a Ráckeresztúr, 079/5 helyrajzi számú ingatlan

1000/8700 részének megvásárlásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) kinyilvánítja vételi szándékát Ráckeresztúr Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Ráckeresztúr, 079/5 helyrajzi számon bejegyzett ingatlan 1000/8700 tulajdoni hányadára vonatkozóan.

 

  1. A Képviselő-testület a vételi ajánlatát – az ingatlanra 2021.07.15. napján Ráckeresztúr Község Önkormányzata megbízásából készült vagyonértékelési jelentés alapján – 800.000.- Ft-ban határozza meg, a fejlesztési tartalék terhére.

 

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat 1. pontjában foglalt tulajdonszerzés érdekében, a 2. pontjában rögzített összeggel a jelen határozat 1. melléklete szerinti adás-vételi szerződést – lényeges tartalmi részeinek változatlansága mellett – aláírja, illetőleg az egyéb ezzel kapcsolatos szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. október 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20210928_R%C3%A1ckereszt%C3%BArv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_mell%C3%A9klet.docx