Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

193/2021. (8. 31.) az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejle

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

193/2021. (VIII.31.) határozata

az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,

Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT)  felújítási és pótlási tervét a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
  2. A Képviselő-testület a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2022-2036. évi GFT beruházási tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.
  3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (21-04659-1-004-01-14) víziközmű  rendszer 2022-2036. évi GFT a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.
  4. A Képviselő-testület a X /l., X/2., X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT-vel kapcsolatban – az érintett résztulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeinek jelen határozattal összhangban történő nyilatkozata esetén – akként nyilatkozik, hogy Tordas, Gyúró, Ráckeresztúr Községek és Martonvásár Város Önkormányzatai résztulajdonosok a 2022. évi viziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó, illetve a 2022. évre rendelkezésre álló bérleti díjból befolyó – külön nyilatkozataikban megjelölt, őket érintően elégséges összegű - anyagi forrással rendelkeznek, melyet nyilatkozataik szerint a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített számlán kezelnek.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Gucsek István alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01m_1h1m_KT_20210831_X_1%20Mv%C3%A1s%C3%A1r%20aggl%20szv%20fel%C3%BAj.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01m_1h2m_ET_20210831_X_1%20Mv%C3%A1s%C3%A1r%20aggl.%20szv%20beruh.xlsx