Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

268/2020. (11. 3.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

268/2020. (XI.3.) határozata

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.) 2016. március 31-ével kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződést - a szolgáltató kezdeményezésére - közös megegyezéssel, 2020. november 30. napjával megszűnteti.
  2. A Képviselő-testület Martonvásár Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, 2020. december 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést köt a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel (2045 Törökbálint, külterület 0152/12 hrsz.) a határozat melléklete szerinti tartalommal.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint a szerződés megszűntetésére a Central Container Kft-vel, továbbá a 2.) pont szerinti szerződés aláírására a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2020.12.01.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klet.docx