Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

228/2020. (9. 29.) a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

228/2020. (IX.29.) határozata

a gazdasági társaságok egyesülését megalapozó egyesülési terv elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Beolvadó társaság), valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Átvevő társaság) Alapítója elhatározza, hogy e határozat mellékletét képező egyesülési tervet elfogadja mind a Beolvadó Társaság, mind az Átvevő Társaság részéről.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20200929_gt_%C3%A1talakul%C3%A1s_IVhat_egyes%C3%BCl%C3%A9siterv_v%C3%A9gl.docx