Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2021. (5. 25.) a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2021. (V.25.) határozata

a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően

kötendő szerződésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként – a 66/2021. (III. 30.) határozat visszavonása mellett – úgy határozok, hogy

 

a) a Térségi Szolgáltatóházban (Martonvásár, 182 hrsz.- telekalakítás után 182/1 hrsz.) található 142,81 m2 nagyságú épületrészen a jelen határozat 1. melléklete szerinti a Mundi-Medical Bt. helyiségbérleti szerződéséhez kapcsolódó pénzügyi és műszaki összesítőt, amely a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételt alátámasztja, elfogadom;

 

b) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 2. melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlant érintően „helyiségbérleti szerződést köt a Mundi Medical Betéti Társasággal, mint Bérlővel (nyilv.tart.szám: 07 06 015940, székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 150.) és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint Üzemeltetővel,

 

c) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 3. melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlant érintően helyiséghasználati szerződés”-t, köt a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint használóval és Üzemeltetővel,

 

d) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 4. melléklete szerinti módosítja a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.) kötött ingatlanüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést,

 

e) a jelen határozatban foglaltak szerinti szerződéskötésekkel kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok,

 

f) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében elfogadom a b)-d) pontokban hivatkozott dokumentumokat, és felhatalmazom az ügyvezetőt azok aláírására

 

g) felkérem a jegyzőt, hogy a Térségi Szolgáltatóház ingatlanát érintő társasházzá alakításhoz szükséges dokumentumokat, valamint az ingatlant érintő projekt és ingatlanhasznosítási pályázatokhoz szükséges dokumentumokat készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                          a)-e) Polgármester

                                                                                              f) ügyvezető

                                                                                              g) jegyző

                                                                                             

A határozat végrehajtásának határideje: a-e) 2021. május 31.

                                                                                              f)2021. május 31.

                                                                                              h) 2021. július 31.

                                                                                             

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                                                                             Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                                               polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20210525_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_szerzek_1mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20210525_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_szerzek_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20210525_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_szerzek_3mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20210525_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_szerzek_4mell%C3%A9klet.docx