Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2021. (4. 27.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi rendezvénytervének felülvizsgálatáról és a 2021. évi szolgáltatási ter

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2021. (IV.27.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi rendezvénytervének felülvizsgálatáról és a 2021. évi szolgáltatási tervvel történő módosításáról, kiegészítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a 23/2021 (II.9.) határozattal elfogadott 2021. évi rendezvénytervet felülvizsgálom, és a jelen határozat melléklete szerint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi szolgáltatási tervével módosítom, kiegészítem.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2020. április 27.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/11_ET_20210427_szolg%C3%A1ltat%C3%A1si-terv_2021_1mell%C3%A9klet.xlsx