Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

23/2021. (2. 9.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

23/2021. (II.9.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. elfogadom jelen határozat 1. melléklete szerint Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervét.
  2. elfogadom jelen határozat 2. melléklete szerinti eseti finanszírozási szerződést, megállapítom, hogy annak aláírására az önkormányzat költségvetési rendeletének hatályba lépését követően felhatalmazással rendelkezem.
  3. felhatalmazom a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében eljárva Tóth Balázs ügyvezetőt a 2. melléklet szerinti szerződés aláírására és felkérem, hogy az 1. melléklet szerinti rendezvénytervet a 2. melléklet szerinti szerződéses rendelkezéseknek megfelelően hajtsa végre.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a)-b) pont: polgármester; c) pont: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: a-b) pont: 2021. március 31. c) pont 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2020. február 9.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20210209_rendezv%C3%A9nyterv_1mell%C3%A9klet_v.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20210209_rendezv%C3%A9nyterv_1mell%C3%A9klet_v.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/10_ET_20210209_rendezv%C3%A9nyterv_2mell%C3%A9klet.docx