Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

22/2021. (2. 9.) közművelődési megállapodások megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

22/2021. (II.9.) határozata

közművelődési megállapodások megkötéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. elfogadom Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a határozat 1. melléklete szerint a Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel, a határozat 2. melléklete szerint a MASZK Egyesülettel, a határozat 3. melléklete szerint a Martonvásári Kulturális Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodásokat, azok aláírására felhatalmazással rendelkezem, valamint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlési hatáskörében hozott döntés keretében felhatalmazom az ügyvezetőt azok aláírására,
  2. felkérem a jegyzőt, hogy a megállapodások révén biztosított támogatásokat összesítse, és vegye figyelembe a pályázati és egyedi támogatási kérelmek elbírálásának előkészítése során,
  3. felkérem a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szolgáltatásnyújtást kimutatható módon összesítse és az éves beszámolókban tüntesse fel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1.,3. pont: ügyvezető, 2. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2021. február 28., 2.,3. pont: 2022. május 31.

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210209_k%C3%B6zm%C5%B1vmeg%C3%A1ll_1mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210209_k%C3%B6zm%C5%B1vmeg%C3%A1ll_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210209_k%C3%B6zm%C5%B1vmeg%C3%A1ll_3mell%C3%A9klet.docx