Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

131/2011. (8. 12.) Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

131/2011. (VIII.12.) határozata

Erdőhát-Kismarton ivóvíz- és szennyvízhálózatának átvételéről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint elfogadja a Martonseed Zrt.-vel, Martonvásár-Erdőhát és -Kismarton településrészek ivóvízhálózatának és szennyvízrendszerének adás-vétele tárgyában kötendő szerződést.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

131/2011. (VIII.12.) határozat melléklete: