Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

221/2018. (12. 18.) a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 hrsz-ú ingatlanokat érintő, HITELES Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

221/2018. (XII.18.) határozata

a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú és a 025/25 ingatlanokat érintő,

HITELES Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú (a továbbiakban: I. sz. ingatlan) és 025/25 hrsz-ú (a továbbiakban: II. sz. ingatlan) ingatlanok hasznosítása érdekében a Hiteles Adótanácsadó Ügyviteli és Számítástechnikai Kft.-vel (székhelye: 8788, Sénye, Felsőhegy u.1., adószám: 12214138-2-20) határozott 5 éves időtartamra, 2019. január 01. napjától bérleti szerződést köt, évente mindösszesen bruttó 420.000,- Ft (I. sz. ingatlan esetén bruttó 300.000,- Ft, II. sz. ingatlan tekintetében bruttó 120.000,- Ft) összegű bérleti díj megfizetés mellett, melynek aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.