Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

220/2018. (12. 18.) a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

220/2018. (XII.18.) határozata

a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlan érintő,

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítása érdekében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975) határozott időre 2019. január 01. napjától 2029. június 15. napjáig bérleti szerződést köt, évente 600.000.-Ft összegű bérleti díj megfizetés mellett, melynek aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.